ХУДОЖЕСТВЕНА ЕКСПОЗИЦИЯ
Художественият живот в Лом (в края на 19-ти и началото на 20-ти век) е в пряка връзка с формиращите се тенденции на художествените процеси в България. Освобождението през 1878 г. дава тласък на стопанския и културен живот на града, а Ломското пристанище е врата за връзките на България с Европа. През този период в Лом се раждат редица талантливи художници, някои от които (Никола Канов, Александър Обретенов) завършват Мюнхенската художествена академия. След създаването на Държавното рисувално училище в София (по-късно Художествена академия) поколения талантливи българи се обучават в него, преди да поемат пътя на изкуството. В това число и редица ломски художници получават своето образование в академията. Със своите произведения те се приобщават към творческите търсения и естетическите критерии, формирани от времето, в което живеят и творят.
Художествената експозиция представя произведения както на местни художници, така и на творци от челната редица на българското изобразително изкуство.