ГРАДСКИ БИТ (края на XIX до 40-те години на XX век)
Изключително красивите къщи на Лом от двете страни на старата улица "Главна" са строени в годините 1900 - 1935г. Те са в стил късен сецесион, проектирани от белгийски, австрийски и немски архитекти. Сред тях е и ломчанинът арх. Ксенофон Табаков, завършил във Виена.
Особен стил и финес носят геометричните и растителни мотиви по балконите, съчетани с фигуралните композиции около многобройните високи прозорци.
Жилищните сгради са собственост на големи търговски фамилии, притежаващи магазини /колониални стоки/, магазии и търговски складове. Те имат и собствени кантори във Виена, Букурещ, Галац, Браила, Петербург, Одеса и Манчестър. Икономическият разцвет през тези десетилетия /до Втората световна война/, налага своя отпечатък върху културата на града и като пристанище с много важно значение /внос - износ/.
Външният вид на домовете, съчетан с атмосфера на изисканост, вкус и благополучие, носят самочувствие и налагат водещ стил в архитектурното оформление на Лом, като европейски град.