ХЛАДНО И ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
Оръжието още с появата на човека е нещо неотделно от него. В борбата със суровата природа или изправяйки се срещу себеподобните, неговото притежание е необходимост да се оцелява. Затова е било важен компонент в човешката дейност, обект на произвеждане и непрекъснато усъвършенстване.
Експозицията отразява развитието на историческите процеси и засвидетелства различни исторически моменти, като се акцентира на отделни колекции. В стойностно отношение могат да се проследят най-общо три аспекта:
- естетически - елегантни извивки на формите, изящна дърворезба, забележителна обработка на метала и майсторски инкрустации от седеф и камъни се забелязват не само при образците на хладното, но и на огнестрелното оръжие.
- технически – проследява се усъвършенстването на дизайна, конструктивните изменения и визуална информация за стрелковите качества на оръжията.
- исторически - проследява развитието на оръжието от най-древни времена до края на Втората световна война.
Представени са и част от колекциите щикове и ловни пушки. Някои от експонатите са непосредствени свидетели на отшумели сражения, участници във войни, носители на свобода. Сред тях са личните оръжия на Цеко Петков – Войводата, Петър Берковски, Итало Миланези – участник в похода на Гарибалди и др.