Ломската митница - 130 години държавна институция
Фотодокументална изложба „Ломската митница - 130 години държавна институция” бе открита на 18 септември по повод Европейските дни на наследството и празничната програма по случай Деня на Лом 17 септември. Изложбата бе реализирана съвместно от Исторически музей – Лом, Териториален държавен архив – Монтана и Митница – Лом. Дейността на една от първите митници е отразена чрез уникални документи и снимки от периода 1878 - 1997 г.
Представени са копия на първите документи, свързани с историята на държавната институция, между които Указ №23 на княз Ал. Батенберг от 17 юли 1879 г. за създаването на отделение „Митници” към Министерството на финансите и Указ №35 от 24 юли 1879 г. за преобразуването на Ломската митница от второкласна в третокласна, както и Закон за митниците под название Митарствен устав, утвърден на 12 декември 1880 г. В експозицията са включени телеграми и писма до митницата от министър-председатели и министри на финансите: Тодор Бурмов, Григор Начович, Петко Каравелов, Васил Радославов, Иван Слабашев, Иван Гешов. Документите визуално се допълват от фотографиите на управители, чиновници, стражари, сгради, стоки и др. Интерес представлява снимката на първия управител на митницата в Лом Илия Флоресков, както и останалите фотоси и документи – исторически извор за 130-годишната история на институцията.