Антропологична експозиция „Човекът в миналото”
Антропологична експозиция „Човекът в миналото” бе представена в Исторически музей – Лом на 8 декември 2009 г. Тя е реализирана от Българска академия на науката и Института по експериментална морфология и антропология. Изложбата бе официално открита лично от директора на института проф. д-р Йордан Йорданов, който беше в Лом заедно със своя екип: д-р Бранимира Димитрова, д-р Георги Буров и д-р Николай Георгиев. Пред многобройните гости, сред които присъстваше и кмета на община Лом Пенка Пенкова, проф. д-р Йордан Йорданов представи работата по възстановката образа на Георги Раковски по черепа му.
Специалистите в института се занимават с изследвания върху антропологичните типове на съвременното българско население и населението, живяло по нашите земи. Антропологичните изследвания в България, започнали последните десетилетия на миналия век, включват населението от страната и костен материал – първоначално от манастирски и църковни костници, а след това и получен от археологични разкопки.
В експозицията в хронологичен ред са представени физическите типове на хората от неолита до Възраждането, така че може да се види как са изглеждали нашите прародители. Едни от най-забележителните експонати са: възстановка на глава по череп, датиран от VІ хилядолетие пр. Хр., „Тракийската принцеса”, живяла ІV хилядолетие пр. Хр., чието погребение е открито край гр. Враца, образа на Чъргубиля Мостич от Преслав – от Златния Х век. Най-голям интерес предизвикват възстановките на българските царе Самуил и Калоян. Представени са дейците от националноосвободителните борби на българския народ от средата на ХІХ в. – Бачо Киро, Захари Стоянов, Любен Каравелов, Георги Раковски и други бележити личности.
Изложбата ще остане подредена и отворена за посетители в Исторически музей – Лом до края на месец февруари 2010 г.