Фотодокументална изложба
„Иван Евстратиев Гешов - политик и книжовник”

В навечерието на Националния празник на Република България 3 март в изложбената зала на музея бе подредена експозиция „Иван Евстратиев Гешов (1849–1924) – политик и книжовник”. Фотодокументалната изложба откри директорът на Исторически музей – Лом Спасена Делийска, а дейността на големия български политик и книжовник Иван Гешов бе представена от Даниела Борисова – уредник на отдел „България ХV – ХІХ в.”.
В гостуващата изложба на Научния архив на Българската академия на науките, са използвани фотоси и документи от фондовете на Научния архив на БАН, Централния държавен архив и Българския исторически архив. Те илюстрират живота и дейността на Иван Гешов като общественик, парламентарист, министър на финансите, на търговията и земеделието, на външните работи, председател на БАН, министър-председател, лидер на Народната партия. Специално място е отделено на неговата мащабна благотворителна дейност, както и усилията му за утвърждаване на Българското книжовно дружество и изграждането на БАН като основна научна и обществена институция.
Изложбата разкрива Иван Евстратиев Гешов като един виден политик, финансист, филантроп и публицист - един от строителите на съвременна България.