БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС ОТ КРАЯ НА ХХ В.
Гостуваща изложба „Българска живопис от края на ХХ в.” от Художествена галерия „Кирил Петров” – Монтана бе представена в Общинска художествена галерия „Поломие” в Лом. Инициативата бе на художника и уредник на отдел „Художествен” в Исторически музей – Лом Максим Тодоров. Сред присъстващите ценители на изобразителното изкуство беше и кметът на община Лом Пенка Пенкова.
Изложбата беше открита от Теодоси Антонов – директор на галерията в Монтана, а картините представи изкуствоведът Любомир Мечков – „Това е наистина символична част от художественото наследство на един близък във времето, но не достатъчно изследван период от развитието на българската живопис, когато тя, а и изкуството въобще, имат свое специфично място в българската култура”.
Творческата изява представя портрети, пейзажи и натюрморти от 45 значими български художници, сред които Димитър Киров, Тома Трифоновски, Василка Монева, Димитър Казаков, Атанас Яранов, Андрей Даниел, Калина Тасева, Димитър Томов, Михалис Гарудис, Владимир Гоев, Мими Добрева, Вълчан Петров, Иван Б. Иванов, Янаки Кавръков и др.