EТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ
Постоянната Етнографска експозиция е открита в къщата на възрождене-ца, участник в Кримската война и национално-освободителните борби на населението от Ломския край в средата на XIX в.,
ДИМИТЪР ПАНОВ ГИНИН

в навечерието на най-големия проле-тен християнски празник Възкресение Христово, 24 април 1992 г.

Прочети повече
ЧИТАЛИЩЕ И ТЕАТЪР
Читалището и театърът са рожби на Българското възраждане. В средата на XIX век Лом е едно от най-оживените пристанища с активен икономи-чески престиж. Блясъкът в просветно и Културно отношение градът дължи
НА СВОЯТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ
(УЧИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ).

Началото на октомври 1856 г. в учили-щето се играе „Зигфрид и Генове-ва" ("Многострадалната Геновева").

Прочети повече
КЪСНОБРОНЗОВ НЕКРОПОЛ ПРИ С. ОРСОЯ
Некрополът е открит случайно през лятото на 1969 година от ломчанина Петър Бонев. Той е разположен на десния бряг на р. Дунав, в местността „Пльоска", недалеч от днешното село Орсоя.
РАЗКРИТИТЕ ПРИ РАЗКОПКИТЕ
МАТЕРИАЛИ

са изследвани от най-изтъкнати бъл-гарски и чуждестранни специалисти по история и култура...

Прочети повече
ЛОМСКАТА СКЕЛЯ (ПРИСТАНИЩЕ)
Първият параход, спрял на дунавския бряг при Лом, е австрийският „Арпад" - годината е 1837. Свързано с икономическия разцвет на града, следващата година (1838) в Лом се изгражда т.нар.
„СКЕЛЯ" (ПРИСТАНИЩЕ С КЕЙ).

Икономическото проникване на за-падноевропейски стоки в пределите на Османската империя става през ломското пристанище.

Прочети повече
ХУДОЖЕСТВЕНА ЕКСПОЗИЦИЯ
Художественият живот в Лом (в края на 19-ти и началото на 20-ти век) е в пряка връзка с формиращите се тенденции на художествените процеси в България. Освобождението през 1878 г. дава тласък на
СТОПАНСКИЯ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ
НА ГРАДА,

а Ломското пристанище е врата за Европа. През този период в Лом се раждат редица талантливи художници.

Прочети повече
ГРАДСКИ БИТ (края на XIX до 40-те години на XX век)
Изключително красивите къщи на Лом от двете страни на старата улица "Главна" са строени в годините 1900 - 1935г. Те са в стил късен сецесион, проектирани от белгийски, австрийски и немски архитекти. Сред тях е и
ломчанинът арх. Ксенофон
Табаков.

Особен стил и финес носят геометрич-ните и растителни мотиви по балкони-те, съчетани с фигурални композиции.

Прочети повече
Иконна живопис и църковна утвар
Колекцията от икони е събрана от музейните специалисти под ръко-водството на проф. В. Пандурски и тогавашният архиерейски наместник отец Петър Радославов с благословията на Негово високо преосвещенство
Видинския митрополит
Дометиан.

Музеят притежава 130 икони от Лом, Вълчедръм и селата Мокреш, Медко-вец, Трайково, Аспарухово, Ковачица ...

Прочети повече
ЛОМ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО
След Освобождението (1878г.) до 1899г. вкл. Лом е окръжен център с три околии: Кутловска. Берковска и Ломска. Последната обхваща 59 села. Градът е едно от най-големите пристанища на Дунав,
земеделски, търговски и
индустриален център.

Икономическата силата на Лом идва от железницата (открита 1913 г.) и ко-рабите по Дунава като европейски път.

Прочети повече
ХЛАДНО И ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
Оръжието още с появата на човека е нещо неотделно от него. В борбата със суровата природа или изправяйки се срещу себеподобните, неговото притежание е необходимост да се оцелява.
Експозицията отразява

развитието на историческите процеси и засвидетелства различни историчес-ки моменти, като се акцентира на отделни колекции.

Прочети повече